Regulatory Judgement - March 2021

United Welsh Housing Association – Interim Regulatory Judgement

Assessment: March 2021

  • Governance (including tenant services)Standard (September 2019 judgement confirmed).
  • Financial ViabilityStandard (September 2019 judgement confirmed).

Read the guide to Interim Judgements.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cymdeithas Tai United Welsh – Dyfarniad Rheoleiddiol Interim

Asesiad: Mawrth 2021

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Medi 2019 wedi’i gadarnhau).
  • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Medi 2019 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.